สถานะ :
username :
password :
 
 
บุคลากรภายใน&นักศึกษาใช้ :    
                   คู่มือการใช้งาน

บุคคลภายนอก :
 Username & Pass ที่ ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน

ซ่อนรายการห้องต่างๆ
ห้องประชมศรีตานี
ห้องประชุมศรีนครา
ห้องมหาเลลา
ห้องประชุมขนาดเล็ก
ห้องประชุมศรีวังสา
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
บริเวณลานกิจกรรมระหว่างอาคารหน้า - หลัง และบริเวณรอบอาคารคณะฯ
ห้อง learning resource center
ห้องศูนย์ศึกษาตุรกี
ห้องสตูดิโอ
ห้องประชุมลังกาสุกะ
ห้องประชุมศรีรายา
บัญชี Zoom License ที่ 1 (สำหรับการประชุม)
บัญชี Zoom License ที่ 2 (สำหรับการประชุม)
บัญชี Zoom License ที่ 3 (สำหรับการประชุม)